Samarbete & Ekumenik

Lokalt samarbete mellan Finspångs kristna församlingar är mycket gott. Detta samarbete sker på olika sätt och samordnas i Kyrkornas Forum i Finspång (KFF).

Nationellt samarbete har vi genom  medlemskap i trossamfunden EFK (Evangeliska Frikyrkan) och Pffs (Pingst fria församlingar i samverkan). 

Internationellt samarbete sker genom vår internationella mission tillsammans med andra svenska församlingar.

Länder där vi missionerar är:
- Spanien / Indien / Tanzania / Nepal

Dela den här sidan