Barn & unga

För barn                                                                                      

Barnen är en viktig del av vår församlings gemenskap. Vi vill därför försöka att skapa tillfällen som är speciellt anpassade för barn. 

Välkomna både ”gamla” och nya barn!

- Äventyret

 (söndagsskola) pågår samtidigt som söndagens gudstjänster. Nystart hösten 2022. 

 har vi ett par gånger per termin. 

- Gudtjänster för alla åldrar

- Läger 

av olika slag anordnas i samband med Konfirmationsundervisning mm. 

För unga                                                                                                        

Ungdomar är också en viktig grupp för vår församling. 
Vi vill att ungdomar blir en naturlig del av vårt församlingsliv!
- Heavenly Friday i Missionskyrkan är en samling inriktad mot de som är på väg att växa in i tonåren (från 13 år) tillsammans med Missionskyrkan. 
- Hang Out i Centrumkyrkan är för de något äldre (fr 14 år)ungdomarna som samlas tillsammans med andra ungdomar från ortens olika församlingar för gemenskap, bibelundervisning mm, samtal och "häng".
- Konfirmation anordnas tillsammans med de andra frikyrkorna där det är undervisning om det mest grundläggande i Bibeln. Denna kurs brukar normalt också innehålla mindre läger
- Ungdomar & Gudstjänster. Vi har som församling en ambition att ungdomar ska se våra Gudstjänster som en naturlig del av deras kristna liv. 

Dela den här sidan