Äldre & diakoni

För äldre                                                                                                       

Regelbundna samlingar hålls i veckorna för de äldre och daglediga bland annat i samarbete med övriga kyrkor och Riksförbundet Pensionärs Gemenskap (RPG). Se separat programblad.
Servicehus och vårdinrättningar får regelbundna besök från både vår och andra församlingar. 
En speciell Julfest för daglediga anordnas också under december månad, med Julgröt och fika.

Secondhand                                                                               

Tillsammans med Evangeliska Frikyrkan (EFK) och alla kristna församlingar i Finspång drivs en större och mer komplett Secondhandaffär under namnet ”Ge för livet”. Den finns på Skäggebyvägen i Finspång.

Omsorg & Diakoni är en viktig del av Bibelns budskap och därför även för vår församling. En grupp av frivilliga besöker tillsammans med vår pastor regelbundet äldre och sjuka i hemmen och på vårdplatser. Det är ett sätt att skapa en delaktighet i församlingen för de som inte har möjlighet att komma till kyrkan.
En mailtjänst har skapats där du kan boka samtalstid, be om förbön eller bara berätta för någon om hur du har det. Vi som läser ditt mail har tystnadsplikt.

Missbruksvård (LP) drivs sedan 2013 i en egen ideell förening under namnet LP´s ekumenska föreningen i Finspång. Arbetet bedrivs tillsammans med flera andra kyrkor i Finspång. 

Dela den här sidan