Internationellt & mission

Invandrarhjälp planeras gemensam med de andra kyrkorna i Finspång. I dagsläget har vi ingen speciellt inriktad verksamhet för den gruppen. 

Internationell Mission
Missionsarbete ut över världen är också en viktig del av församlingens uppdrag och verksamhet. 

Bibelskola & pionjärarbete i Karnataka i Indien stöder vi ekonomiskt i ett nätverk med andra Pingstförsamlingar i Sverige. Kristet undervisningsmaterial har tagits fram av svenska missionärer och det används i undervisning och församlingsarbete i Indien. 
TV-program för barn i Tanzania & Utbildning av barnledare drivs av lokala krafter och är ett resultat från våra tidigare missionärer, familjen Alderblad från Öckerö, som lagt grunden för detta arbete. Sker i samarbete under IBRA Media´s paraply.
Evangelisation och församlingsplantering i Spanien genom familjen Mehmedovic. De arbetar med flera församlingar, socialt och har fått stor ingång i MC- klubbar. 
- Hållbar utveckling och Barns rättigheter i Sydafrika genom familjen Newman, som bosatt sig i Tanzania.
- Medicinsk hjälp i Nepal sker genom familjen Ardeby där mannen Otto är medicinteknisk rådgivare på ett sjukhus och frun Pernilla hjälper till i olika verksamheter som volontär.

Vi tackar Gud för de människor som viger sina liv i dessa uppgifter och vi kan få vara med och stödja dem genom förbön och ekonomiska medel.

Dela den här sidan