Aktuell information

2022-11-18 Advents - och Juletid
- Lördagen 19/11 kl 18 har STAL-kören och Söderköpings Storband hyrt våra lokaler för en konsert.
   Välkomna!
- Lördagen 26/11 kl 18 har vi en Adventskonsert med Mercy Gospel kl 19.00. Välkomna!
- Söndagen 27/11 kl 10 har vi 1:a Adventsgudstjänst med egen sångkör och Adventspredikan. Välkomna!
- Julafton 24/12 kl 23 har vi Julnattsgudstjänst med sång och musik samt Julbetraktelse. Välkomna!
- Övriga söndagar har vi också gudstjänster kl 10 med sång, predikan, bön och kyrkfika. Välkommen!

2022-11-15 Pingstkyrkan är såld till Bergakungen Fastigheter AB
- Överlämnande sker den 16 december 2022.

2022-05-20 Ny 2:e pastor anställd Lovisa Bernberg. 
- Hon skall avlasta vår föreståndare Julia Forsberg som går in och tar ett större ansvar i barn- och ungdomsarbetet.

2022-05-01 ÄNDRAT ÄGANDE av Bönergården
- Från och med 1 maj 2022 äger Centrum- och Missionskyrkorna fastigheten 50/50 vardera.
- Planering för upplösning av Stiftelsen Bönergården pågår senare under 2022.
- Fortsatt verksamhet som vanligt med tydligare församlingsansvar från nästa år.

2022-03-15 FÖRSÄLJNING AV f.d. Pingstkyrkan pågår
- Beräknas klart under år 2022.

 

Dela den här sidan